Skip to main content

Ingrijpende veranderingen inzake autofiscaliteit op til

04 oktober 2021

Er werd een aantal weken terug een wetsontwerp goedgekeurd door de regering die eerstdaags door de Kamer moet worden bekrachtigd.

Men gaat ervan uit dat de 1,2 miljoen bedrijfswagens die ons land rijk is, na de afschrijvingsperiode, terecht komen op de tweedehands markt en door de aanpak van de fiscaliteit van de bedrijfswagens men zo tot een vergroening van ons wagenpark zou komen.

Er zijn een aantal belangrijke zaken die niet zouden wijzigen :

 • De berekening van het voordeel alle aard
 • De BTW aftrek
 • De fiscale behandeling van de verrekening van het VAA in de verworpen uitgaven

Als het wetsontwerp goedgekeurd wordt , dan zou de aanpassing van de autofiscaliteit in fasen gebeuren, we onderscheiden volgende :

 • Voor personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft (of gehuurd) vóór 1 juli 2023 blijven de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing door toepassing van de formule {120 % -(0,5 * CO² * (0,90/0,95/1)}
 • Plug in hybrides gekocht na 1/1/2023 : de fossiele brandstofkosten worden beperkt tot 50% aftrekbaarheid.
 • Voor personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft (of gehuurd)  tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt een overgangsregel, maar deze wordt dan weer wel afgebouwd. De aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt op 75%, 50% in 2026, 25% in 2027 en herleid tot nul in 2028;
 • Wagens op fossiele brandstof aangekocht vanaf 1 januari 2026 zullen fiscaal niet meer aftrekbaar zijn.

De fiscale aftrek voor koolstofemissievrije personenwagens (elektrisch, waterstof) zal vanaf 2026 afgebouwd worden en dit voor wagens gekocht vanaf 1/1/2027

 • Aangeschaft vanaf 2026: 100%
 • Aangeschaft vanaf 2027: 95%
 • Aangeschaft vanaf 2028: 90%
 • Aangeschaft vanaf 2029: 82,5%
 • Aangeschaft vanaf 2030: 75%
 • Aangeschaft vanaf 2031: 67,5%

Belangrijk !! voor wagens op fossiele brandstof van voor 1/7/2023 blijven de huidige aftrekregeling behouden. Wagens zonder CO² uitstoot van voor 1/1/2027 blijven ook hun 100% aftrekbaarheid behouden.

Kortom indien u in de nabije toekomst een aanschaf van een nieuwe wagen overweegt dan kunnen volgende regels gevolgd worden :

Bedrijfswagens op fossiele brandstof en hybrides worden fiscaal het best aangeschaft (of gehuurd) vóór 01.07.2023.  Zoals vermeld blijven de huidige aftrekbeperkingen verder van toepassing. 
Elektrische (of andere CO²-vrije) bedrijfswagens worden dan weer het best aangeschaft (of gehuurd) vóór 01.01.2027, omdat dan de kosten 100% aftrekbaar blijven. 

Nieuwe 120% kostenaftrek e-facturatie vanaf 1 januari 2024

08 maart 2024
De regering heeft bij wet van 6 februari 2024 de verplichting en het kader tot het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen tussen BTW-plichtigen (B2B) ingevoerd en dit vanaf 1 januari 2026.

Wijziging registratiebelastingen vanaf 1 januari 2022

21 oktober 2021
De septemberverklaring van onze regering heeft een ingrijpende wijziging in het verkooprecht (de registratiebelastingen) doorgevoerd.

Voordeel van alle aard renteloze en goedkope leningen : referentierentevoeten

10 maart 2019
De werkgever kan aan de werknemer (of bedrijfsleider) een lening toestaan tegen een intrestvoet beneden de gangbare intrest of zelfs zonder intrest.Hierdoor ontstaat voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard.

Afschaffing bijkomende aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

25 maart 2019
De commissie van Financiën heeft naar verluidt op 19.03.2019 een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij de afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging wordt afgeschaft.

Einde indieningstermijnen , opruimtijd ?

05 november 2019
Eens de fiscale aangiftes ingediend zijn via Tax on Web of Biztax, kunnen we even stilstaan bij de opruiming van onze archieven en meer bepaald onze boekhoudkundige stukken.